مجله تک مال


لطیف کردن پوست با بهترین ماسک های گیاهی

لطیف کردن پوست با بهترین ماسک های گیاهی

برای لطیف کردن پوست باید آن را با مواد آرایشی پاک کرده و سلول های مرده ی آن را جدا کنید. همچنین برای آرامش دادن به پوست به خصوص پوست صورت، باید از شامپوی بچه استفاده نمایید که دارای مواد قلیایی کمتری بوده و به آن آسیب نمی رساند.